DIY经典盘发真人Show


                   1.  从耳侧把头发挑起来编3股辨,只编一下 


  


              2.  从下面再挑一股头发,和上图我食指处准备往下压的那股合二为一


  


                     3. 新加入这股头发之后,编一下,就转到左边了。

     然后照前面的办法,左边也加一股,和即将压下去的那股合二为一   

         4.  压一下,加一股,编到一半是这个样子


 

   
               5.  加到没有头发可加的时候就一气把辫子编完,用小发圈扎住,贴着头皮塞进去,外面用自己喜欢的小抓子固定就好了

相关文章
婴儿油能这样用?巧用婴儿油
如何化身最美女人赫本?做好
不敢真的剪短?可以试试假发
麻花辫土气?原来麻花辫可以
bob头也能如此百变?你绝对
美容热点
这个春节你可以靠美美哒发
百科文章
短卷发怎么打理好看又简单
大卷发搭配发夹怎么样
大卷发假发怎么样
大卷发搭配发圈怎么样
大卷发搭配发带怎么样
网友关注热点